Malvína Zolňanová

Predsedníčka:
Malvína Zolňanová

malvina.zolnanova@kusjanakollara.org

+381 63 136 16 02

Tereza Žjaková

Zástupkyňa predsedníčky, vedúca mladšej divadelnej skupiny:
Tereza Žjaková

tereza.zjakova@kusjanakollara.org

Jaroslav Beredi

Vedúci tanečnej a speváckej skupiny:
Jaroslav Beredi

jaroslav.beredi@kusjanakollara.org

Andrea Šoškićová

Pokladníčka, vedúca detskej skupiny:
Andrea Šoškićová

andrea.soskicova@kusjanakollara.org

Juraj Súdi ml.

Vedúci orchestra a speváckej skupiny:
Juraj Súdi ml.

juraj.sudi@kusjanakollara.org